picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 
picture 1
picture 4
picture 3
picture 4
picture 2

Ние сме

picture 1Европейски институт по труда /ЕИТ/ - неправителствена организация, създадена през 2002 г. с екип от: електро-, ОВИ и строителни инженери, архитекти и икономисти . Експертите ни са с професионален опит в проектантски и строителни фирми, преподавателска и развойна работа.


picture 1 Основните дейности на Института са в областите: повишаване на енергийна ефективност на сгради, генериране и използване на възобновяема енергия, трансфер и внедряване на енергийни технологии и иновации.


picture 1ЕИТ е член на международните експертни мрежи - Managenergy, Inforse..


picture 1Институтът работи в сътрудничество с общини, търговски палати, БАН, МСП, държавни и обществени институции, Европейската мрежа на предприятията, професионални и граждански Асоциации, и сдружения в горните области.

picture 2
picture 4
picture 1
picture 4
picture 3