picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 
picture 1
picture 4
picture 3
picture 4
picture 2

Нашата цел

 

      Енергийна ефективност

 

            и възобновяеми енергийни източници за:

 

                   по-екологична,

 

                         по-независима,

 

                                по-икономична

                                     

ЕНЕРГИЯ !!!

picture 2
picture 4
picture 1
picture 4
picture 3