picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 
picture 1
picture 4
picture 3
picture 4
picture 2

Предлагаме:

picture 1Информиране, обучение и консултации на специалисти, граждани и ученици по проблеми на енергийната ефективност, производство и използване на възобновяема енергия


picture 1Енергиен инженеринг на сгради - комплексни решения за енергийно реновиране на сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност и внедряване на източници за възобновяема енергия, както и съдействие по процедури и документи за грантове, кредити и други финансови източници


picture 1Разработване, управление и внедряване на проекти по национални и Европейски програми и фондове.


picture 1 Институтът работи в партньорство с фирми за: енергиен одит, строителство и инвестиционен надзор.


picture 2
picture 4
picture 1
picture 4
picture 3