picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 
picture 1
picture 4
picture 3
picture 4
picture 2

Екипът ни обучава:

picture 1Строителни специалисти - електро-, ОВК и строителни техници по Европейски модел за професионално обучение, разработен съвместно с Българска търговско- промишлена палата и партньори от 6 страни-членки на ЕС. Целта на обучението е придобиване на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на източници на възобновяема енергия в сградите: соларни термо-панели и фотоволтаици, вятърни турбини, гео-термални и когенерационни системи, интелигентни домашни системи и пр.


picture 1Мениджъри на МСП, служители в публични институции, фермери, граждани и ученици по енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия в бита и в промишлеността;


picture 1Научни работници за внедряване на енергийни иновации – продукти и технологии в промишлеността;

 

Проект за обучение: За енергоефективни и умни публични сгради


picture 2
picture 4
picture 1
picture 4
picture 3