picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 
picture 1
picture 4
picture 3
picture 4
picture 2

Последните ни проекти:

 

picture 1Последният ни проект за обучение по геотермални и соларни умения "Геотермални и соларни умения – професионално  образование и обучение (GSS-VET)"

 

picture 1Проект за "За енергоефективни и умни публични сгради"

 

picture 1Кратък видео разказ по проекта за новият финансов механизъм "Договори с Гарантиран Резултат" за финансиране на проекти за енергийна ефективност.picture 1“EESI2020: Инициативи за Европейски енергийни услуги за постигане на целите за 2020 г. по енергийна ефективност”, финансирана от програма  Интелигентна енергия Европа’ 2012, в Консорциум с партньори от 9 Европейски страни /www.eesi2020.eu/ . picture 1“MILD: Моятa Модулна, Интелигентна, Ниско струваща, „Направи си сам”, С почти нулева енергийна консумация Къща за нашето зелено Еко селище”, по програма Юго-източна Европа’ 2012 в партньорство с организации от 8 Европейски държави /www.mildhome.eu/;

 

 


picture 1 “REE - TROFIT – разработване на Европейски модел за професионално обучение на строителни специалисти за енергийно реновиране на сгради” по Програма Интелигентна Енергия Европа 2010 в партньорство с 6 европейски държави /www.reetrofit.eu
picture 1

“Еко-къщи за възрастни хора” по трансгранична Програма Румъния-България;


picture 1“Интелигентна Енергия в училищни сгради” по Програма Европейско Икономическо пространство;


picture 1Пилотна инсталация за производство на биогаз от животински отпадъци по Програма Иновейшън Норвегия в партньорство с норвежка неправителствена организация;

 

picture 1“RESCUE - Стимулиране на научно-изследователска дейност в МСП в областта на ВЕИ” по 6-та рамкова Програма на ЕС, в партньорство с 10 европейски страни;


picture 1“Био- Енергиен комплекс”- пилотна структура за генериране и използване на био-енергията в бита и в промишлеността;

picture 2
picture 4
picture 1
picture 4
picture 3