picture 1

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРУДА

 

За енергоефективни и умни публични сгради


picture 1 Проектът е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 “Енергийна ефективност / ЕЕ/ и Възобновяема енергия /ВЕ/ по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /www.eeagrants.org/

 

 

 


Eвропейски институт по труда /ЕИТ/ стартира проект „За енергоефективни и умни публични сгради“ . Проектът предвижда обучение на експерти от публични и държавни институции в областите: Враца, Монтана и Видин.

 

 

 

  

 

 

 

 На 14.01.2016 г. бе проведена прес-конференция, организирана от ЕИТ съвместно с Търговско-промишлена палата Враца. В нея взеха участие 72 експерти от Областна администрация-Враца, Общини Враца, Оряхово и Борован и представители на училища, детски градини и болници от областта. Представени бяха: програма BG04, темите за обучението и целите на проекта. Обучителният курс ще трае 4 дена и ще включва следните модули: Програми и източници за финансиране на мерки за ЕЕ и ВЕ на публичните и държавни сгради, национално и европейско законодателство по ЕЕ и ВЕ,  енергиен одит - процедури и документи, договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, методики за планиране  и отчитане на мерки по ЕЕ и ВЕ, добри практики и примери за ЕЕ и ВЕ в страната и ЕС и др.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


След презентацията, участниците в прес-конференцията споделиха  проблемите, опита си и въпросите , които представляват особен интерес, с цел фокусиране на обучителните лекции върху тях.
Обучителният курс  в област Враца стартира на 25.01.2016 г. Следващите обучения са предвидени за периодите 8-12.02 и 22-25.02.2016 г.
Във второто обучение участие ще вземе и партньорът на ЕИТ – норвежката фирма НЕЕ, с богат опит и традиции в предоставяне на енергийни услуги на публичните власти  в Норвегия.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

В периода 25-28.01. във Враца бе организирано обучение от Европейски институт по труда, съвместно с ТПП-Враца на представители на: областна администрация, общините в областта, училища, детски градини болници др.
Обучението бе безплатно, финансирано по проектна програма BG 04-04-05 «Енергийна ефективност и възобновяема енергия» на ФМ на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Включваше следните модули:

Модул 1:
Финансиране на ЕЕ и ВЕ  проекти – Програми на ЕС, Реализирани проекти, Законодателство
Лектори:
д-р инж. Ирина Терзийска – ръководител проект
д-р инж. Надя Николова - Деме
Христо Кирилов – юрист

Модул 2:
Разработване на Планове за действие в съответствие с нац.законодателство и директивите на ЕС, отчет, финансиране от ОП+ практическа задача
Лектор:
Надя Иванова – икономист

Модул 3:
Енергиен одит и енергиен мениджмънт в сгради + практическа задача
Лектор:
Инж. Цветомир Тошев

Модул 4:
Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат + практическа задача
Лектор:
Светлана Адамек – икономист

Модул 5:
Енергийна ефективност в сгради, категории, системи за оценка, виртуална разходка в ЕЕ градове
Лектори:
Д-р арх. Ваня Манева
инж. Христина Манолова

Модул 6:
Фонд енергийна ефективност, Държавни политики за околна среда, ВЕИ практики, Оценка на курса, Препоръки за ръководството
Лектори:
инж. Николай Николов
инж. Димитър Иванов

В обучението взеха участие 62 експерти от горните институции. То премина в интерактивен формат, а  оценката за него – е много висока.Следва развиване на Инструкции за разработване на конкретен план за енергоефективно реновиране на сградите – публична и държавна собственост с он-лайн консултаци от страна на експертите на Европейски институт по труда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Второто планирано обучение по Програма BG04 „ЕЕ и ВЕ“ по  ФМ  на ЕИП 2009-2014 се проведе в периода  8-10.02.2016 г. в гр. Монтана. В него взе участие и норвежкия партньор по  проект „За енергоефективни и умни публични сгради“  - норвежката енергийна ЕСКО Компания – NEE, както и 43 експерти от общините в област Монтана, Областна администрация – Монтана, представители на начални  и средни  образователни училища, професионални гимназии, музеи и др.

 

 

 

 


 


 

 

 

 


Обучението бе проведено по следната Програма:


8.02.2016 г.

13.00 - 13.30 – Регистрация. Информация за Програма BG04 на ФМ ЕИП2009-2014 и цели на проект „За енергоефективни и умни публични сгради“.

13.30 - 17.00 - Модул 1 и 2: Законодателство по ЕЕ и ВЕ и Договори с гарантиран резултат.

17.00 - 18.00 - коктейл  и неформална дискусия на чаша вино.

 

9.02.2016 г.

9.30   - 12.30  - Модул 3: Енергиен одит, енергиен мениджмънт + практически пример

12.30 - 13.30 - Обяд

13.30 - 16.00 - Модул 4: Разработване на Планове за действие по ЕЕ и ВЕ в съответствие с нац.законодателство и директивите на ЕС, отчет, финансиране от ОП+ практическа задача

16.00 - 17.30 - Модул 5: ВЕИ - соларни инсталации за БГВ и ел.ток, ветрови генератори, помпи.

 

10.02.2016 г.

9.30  - 10.30 -  Модул 5:продължение - ВЕИ - практическо приложение, изчисляване, добри практики

10.30 - 12.30 - Модул 6:Енергийна ефективност в сгради, категории, системи за оценка, виртуална разходка в "умни" градове;

12.30 - 13.15 - Обяд

13.15 - 14.15 - Модул 7: Опитът на Норвегия в планиране и контрол на плановете по ЕЕ и ВЕ, добри практики за използване на мерките по ЕЕ и ВЕ в публични и държавни сгради – лектор от Норвежка фирма за енергийни услуги на публични власти

14.15 - 17.00 - Модул 8: ФЕЕВИ, Държавни политики за околна среда

17.00 - 18.30 – Обсъждане на Ръководството за ЕЕ и ВЕ проекти с чаша вино

 

Норвежкият партньор сподели опита на компанията за реализиране на Договори с гарантиран резултат, използването на ВЕИ и схемите на финансиране на енергоспестяващите мерки в публичните сгради в Норвегия.
Обучението премина в интерактивен формат, тъй като участниците бяха много добре информирани и с богат опит в санирането на публичните сгради.
Анализът на анкетите показа, че обучението е постигнало целта си – тъй като оценките са основно отлични относно съдържание, представяне на информацията, както и  по отношение организацията на обучителния процес.

 

 

 

 

 

 

 


 

Третото и последно обучение по програма BG04- „Енергийна ефективност и Възобновяема енергия, ЕИТ проведе в гр. Видин.
Участие в него взеха 72 представители на общини от Видин и областта, училища, детски градини, прокуратурата, Областна администрация.

 


 


Обучението премина при много голям интерес и ЕИТ бе поканен за организиране на на регулярни курсове по съответните теми. 

 

 


Обучителна програма гр. Видин е както следва:

Дата/часове

Модули

22.02.2016 г.

 

13.00 - 13.30 

 

13.30 – 15.00

 

15.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

  • Регистрация, Информация за Програма B04 на ФМ Европейско икономическо пространство 2009-2014

 

  • Модул 1: Енергийна ефективност в сгради, категории, системи за оценка, виртуална разходка в "умни" градове;
  • Модул 2: Договори с гарантиран резултат

 

  • Коктейл и неформална дискусия

23.02.2016 г.

 

9.30   - 12.30 

  • Модул 3: Енергиен одит, енергиен мениджмънт + практически пример

12.30 - 13.30

Обяд

13.30 - 16.00

  • Модул 4: Разработване на Планове за действие по ЕЕ и ВЕ в съответствие с нац.законодателство и директивите на ЕС, отчет, финансиране от ОП+ практическа задача

16.00 - 17.00 -

  • Модул 5: Законодателство по ЕЕ и ВЕ 

24.02.2016 г.

 

9.30  - 11.00

11.00 - 12.30

  • Модул 6: ВЕИ - соларни инсталации за БГВ и ел.ток, ветрови генератори, помпи – практическо приложение, добри практики

 

  • Модул 7: ФЕЕВИ, Държавни политики за околна среда

12.30 - 13.30

Обяд

 

 

Кетърингът беше организиран от местната професионална гимназия и представляваше  пример за естетическа и вкусов висок стил.Последен етап от обучението е подготвяне и разпращане на Указания за „Концепция за нашата енергоефективна и умна сграда“ на обучаемите от трите области. Резултатите ще бъдат анализирани, доклади – подготвени и разпратени по съответните държавни и общински институции.
Ще бъдат раздадени и Сертификати на експерти преминали обучението на ЕИТ.